BRIEF DLA STRONY INTERNETOWEJ
Jeśli nie masz odpowiedzi na pytanie postaw –
Wszystko co może się przydać przy robieniu strony internetowej
1000 zł
7000 zł
W skali od 1 do 10, gdzie 1 to minimalistyczny design, a 10 to złożony projekt zawierający np. dużą ilość kolorów i skomplikowane rozwiązania
1
10
Czy elementy na stronie mają być animowane?
Czy jest potrzebna pomoc przy tworzeniu treści na stronę? Jeśli tak to jaka (teksty, zdjęcia, filmy...)
Potrzebujesz wsparcia po uruchomieniu strony?